Šolsko kulturno društvo je sestavni del Kulturnega društva (KD) Gomilsko. Njegova naloga je, da na šoli organizira in izvaja dejavnosti, ki so povezane s kulturo ter otrokom privzgaja spoštovanje do kulture nasploh. Člani so vsi učenci šole, v društvo pa so kot prvošolci svečano sprejeti na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku.

Ime Šolsko kulturno društvo se v šolski kroniki prvič pojavi leta 1982, kar pa ne pomeni, da se ni šola že prej ukvarjala s kulturnimi dejavnostmi. Tako tudi davnega leta 1975, ko je bilo v kraju ustanovljeno kulturno društvo.